Logowanie

Proszę wpisać swój login i hasło

Login to początkowa część konta pocztowego,
np. jeśli konto to xxyyzz@amu.edu.pl to loginem jest xxyyzz.
Hasło dostępu do AmuDok jest identyczne z hasłem dostępu do poczty.

Pierwsze kroki -pomoc